Pogoda Kolbudy z serwisu
»

Perełka do remontu

W Pręgowie już niedługo rozpocznie się renowacja zabytkowego kościoła. Jest to jeden z najstarszych obiektów sakralnych na Pomorzu, pochodzi z 1323 roku. Trwa remont należącej do niego plebani.

Odnawianie świątyni zacznie się od wieży kościelnej. Zgromadzono już na ten cel część pieniędzy, materiałów budowlanych i pozwolenie konserwatora zabytków. Trzeba tylko poczekać na rozstrzygnięcie ogłoszonego przez gminę przetargu, który ma wyłonić wykonawcę. Urząd Gminy przeznaczył bowiem na remont wieży 60.000 zł. Przetarg prawdopodobnie rozstrzygnięty zostanie do końca sierpnia. Jeśli dopisze pogoda, prace ruszą już na początku września.

Parafialne studio nagrań

Za porządki na plebani i w kościele zabrał się nowy proboszcz parafii w Pręgowie, ks. Zygmunt Słomski. Pomagają parafianie. Bardzo aktywnie włączyli się do pracy członkowie Wspólnoty pw. Opatrzności Bożej.

Budynek plebani, zbudowany w I połowie XIX wieku, wymagał gruntownego odnowienia i dostosowania wnętrza do aktualnych potrzeb.

- Prace idą powoli, ponieważ jest to obiekt zabytkowy i wszelkie zmiany muszę konsultować z konserwatorem zabytków - wyjaśnia ks. Słomski. - Wewnątrz chciałbym zmienić nieco układ pomieszczeń, tak aby wygospodarować miejsce na kancelarię parafialną i w przyszłości na... studio nagrań. Część środków na remont pochodzi z nagranych przeze mnie kaset i kompaktów.

Co kryje zabytek?

Najwięcej środków pochłonie odnowienie świątyni. Najważniejsze jest jej zabezpieczenie. Trzeba wyremontować wieżę, by nie runęła. W dalszej kolejności prowadzone będą roboty przy osuszaniu murów i wzmocnieniu podstawy budowli. Na konserwację wyposażenia kościoła trzeba będzie jednak poczekać.

Prace remontowe mogą przynieść jakieś ciekawe odkrycia, bo jak mówi ks. Słomski, tak naprawdę nikt jeszcze nie przeprowadził dokładnej inwentaryzacji obiektu.

- W bocznej części kościoła, usuwając niedziałający od lat piec, odsłoniliśmy wejście na stryszek i znaleźliśmy tam starą monstrancję, świeczniki, drewnianą skarbonkę - mówi proboszcz. - Być może znajdziemy jakieś ciekawostki w kryptach pod posadzką.

Wyjątkowy obiekt

Leszek Grombala - wójt Gminy Kolbudy

- Każdego roku przeznaczamy pieniądze na potrzeby jednego ze starych kościołów na naszym terenie: w Lublewie, Czapielsku i Pręgowie. Chcemy by te zabytki pozostały w doskonałym stanie. Świątynia w Pręgowie, ze względu na nienajlepszy stan techniczny, wymaga znacznie większych nakładów. Na razie prowadzone będą prace zabezpieczające przed zniszczeniem. Warto o to zabiegać, bo to piękny i unikalny w skali europejskiej obiekt.

Kościół w Pręgowie

Pierwsze wzmianki o kościele pw. Bożego Ciała w Pręgowie pochodzą z 1323 roku. Przez wiele lat znajdował się pod patronatem gdańskich brygidek, od 1593 roku był filią gdańskiego kościoła mariackiego, a w latach 1683 - 1818 związany był z parafią Kaplicy Królewskiej.

Prawie cała świątynia zbudowana jest z nieociosanych kamieni polowych, jedynie jej szczyty i obramienia okien murowane są z cegły. Również okalający ją mur wzniesiono z polnych kamieni. Wieża została dobudowana znacznie później, w XVIII wieku. Na murowanej podstawie osadzono drewnianą nadbudowę i kopulasto-iglicowy hełm. Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych epok. manierystyczny ołtarz główny powstał w ok. 1630 roku, a ołtarze boczne w okresie baroku. Rzeźby i malowidła datowane są na XVII, XIX i XX wiek.

 

 

8 sierpnia 2003, (ali), Dziennik Bałtycki

© KULTURA.KOLBUDY.PL 2012
DESIGNED AND DEVELOPPED BY GORDAL