Pogoda Kolbudy z serwisu
»

Dotacje na zabytki

Podczas VI sesji Rady Gminy Kolbudy podjęto 12 uchwał. Radni zadecydowali m.in. o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach w Pręgowie i Czapielsku.Już od wielu lat tradycją stało się, że z gminnego budżetu wspierane są najcenniejsze zabytki znajdujące się na terenie naszej gminy.

- Cieszę się, że również i w tym roku radni podjęli taką decyzję – powiedział „Naszej Gminie” wójt gminy Kolbudy, Leszek Grombala. – Kościoły, które wspieramy to prawdziwe perełki i warto, na miarę naszych możliwości, pomagać w ich renowacji.

Radni zadecydowali również o wygaśnięciu mandatu Ireneusza Olejnika. Przypomnijmy, że od pierwszego marca objął on funkcję zastępcy wójta Gminy Kolbudy, co spowodowało wygaśnięcie mandatu radnego – uchwała podjęta przez Radę Gminy jedynie potwierdziła ten fakt.

Podczas VI sesji Rady Gminy Kolbudy podjęto również uchwały w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolbudy VI Kadencji, uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Kolbudy w gminie Kolbudy obejmującego teren wzdłuż ul. Wybickiego, ograniczony zbiornikiem Kolbudzkim, obrębem Pręgowo, obrębem Babidół oraz obrębem Łapino, zmiany budżetu Gminy na rok 2011, Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy, Określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie Gminy Kolbudy oraz wysokości wynagradzania przysługującego inkasentom z tego tytułu, Zmiany uchwały Rady Gminy Kolbudy z dnia 9 listopada 2010 roku nr XLIV/338/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, Określenia wzorów formularzy – informacji i deklaracji dot. podatku od nieruchomości, ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy, nadania nazwy ulicy w obrębie Kolbudy, gmina Kolbudy.

 

 


 

 

16 kwietnia 2011, Nasza Gmina
 

© KULTURA.KOLBUDY.PL 2012
DESIGNED AND DEVELOPPED BY GORDAL