Pogoda Kolbudy z serwisu
»

Zapach Lata

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na imprezę Zapach lata, która odbędzie 4 czerwca (w sobotę) o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Kolbudach. W programie recital Piotra Ulatowskiego, wernisaż dzieci i młodzieży z Studia Ekspresji Twórczej i Fundacji Horyzonty Sztuki, projekcja filmu krótkometrażowego „Laleczki”.


Wernisaż prac plastycznych dzieci i młodzieży oraz film krótkometrażowy „Laleczki” - Stowarzyszenie Studio Ekspresji Twórczej


Stowarzyszenie Studio Ekspresji Twórczej: tworzy warunki oraz rzeczywistą motywację do rozwoju osobowości oraz kreatywności dzieci i młodzieży poprzez wielodyscyplinarne działania twórcze. Promuje twórczość poprzez organizację warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych, przeglądów twórczości, wernisaży, wystaw, pokazów filmów i fotografii, udział w konkursach, a także poprzez popularyzowanie twórczości w wydawnictwach i mediach. Bierze udział w projektach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Proponuje ciekawe, aktywne spędzanie czasu wolnego z możliwością odkrywania i wykorzystywania swoich predyspozycji.Prowadzi zajęcia w kameralnych grupach zapewniając atmosferę sprzyjającą pracy twórczej umożliwiającą nawiązanie pozytywnych relacji w zespole oraz indywidualne podejście do każdego uczestnika. Zapoznaje z różnorodnymi technikami malarskimi, graficznymi, fotograficznymi i filmowymi.Stowarzyszenie Studio Ekspresji Twórczej działa od 1995 r. za swoją działalność zostało nagrodzone Wyróżnieniem Bursztynowego Mieczyka Wojewody i Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego.

Autorzy prac plastycznych:

Kamilka Mazurowska - lat 4, Klaudia Umińska - lat 6, Jagódka Burzyńska - lat 7, Ewa Ołów - lat 7, Marcin Mazurowski - lat 7, Małgosia Cieślak - lat 8,Jordan Tysiak - lat 9, Weronika Trzeciak - lat 10, Nina Tysiak - lat 10, Mikołaj Koźmiański - lat 10, Sara Chodowiec - lat 13, Matylda Makowska - lat 14, Zuzia Szymańska - lat 14, - Natalia Kuna - lat 14, Agnieszka Śnieżko - lat 15, .Mira Horbacz - lat 16, Aleksandra Liszewska - lat 18.

Autorki filmu krótkometrażowego „LALECZKI”:

Sara Chodowiec, Matylda Makowska, Natalia Kuna, Zuzanna Szymańska, Mira Horbacz, Agnieszka Śnieżko, Ola Liszewska.

Film powstał na warsztatach muzyczno- plastyczno-filmowych w pracowni SET oraz na plenerze w Dąbrowie

.

Wernisaż prac plastycznych dzieci i młodzieży z Fundacji Horyzonty Sztuki

Fundacja Horyzonty Sztuki zajmuje się propagowaniem, upowszechnianiem, promocją i edukacją w zakresie sztuk plastycznych oraz innych form sztuk artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Dba o podtrzymywanie tradycji narodowej. Kształtuje i umacniania porozumienie ogólnoeuropejskiego poprzez propagowanie i upowszechnianie sztuk artystycznych. Organizuje wystawy, konkursy, wernisaże, warsztaty, szkolenia oraz plenery.

Podejmuje przedsięwzięcia wspierające rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne. Skupia wokół idei Fundacji artystów, działaczy, nauczycieli oraz rozwija kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi. Buduje pomost pomiędzy różnymi rodzajami sztuk.

Autorzy prac:

Ida Charmuszko - lat 4, Natalia Rutkowska - lat 5, Julia Charmuszko - lat 6, Zuzia Cisiak - lat 6, Nina Kulesza - lat 7, Dominik Boguszewski - lat 7, Agnieszka Kalinowska - lat 7, Hubert Twardowski - lat 8, Maja Bartnicka - lat 8, Iga Glaza - lat 9, Dominika Jażdżewska - lat 9, Natalia Ormańczyk - lat 9, Wiktoria Majewska - lat 9, Julia Podgórna - lat 9, Ada Stachowska - lat 9, Malwina Gieszcz - lat 10, Patryk Boguszewski - lat 10, Filip Rzodkiewicz - lat 10, Oliwia Zaremba - lat 10, Zuzia Żółtowska - lat 10, Julia Golimowska - lat 10, Karolina Twardowska - lat 11, Paulina Kulikowicz - lat 18, Paulina Skrzydło - lat 18, Maciej Pańczyk - lat 18.

 

Recital Piotra Ulatowskiego


Piotr Ulatowski jest absolwentem Wydziału Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku. Angażuje się w różnorodną działalność artystyczną, pracuje jako: kompozytor, pianista, aktor, plastyk i poeta. W swoim dorobku ma wiele kompozycji tworzonych na potrzeby musicali, skomponował muzykę do kilkunastu bajek dla Teatru w Grudziądzu. Krzewi kulturę wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza z obszarów wiejskich. Z myślą o młodych odbiorcach sztuki został współzałożycielem Teatru Muzycznego Piccorello, który zapraszany jest do wielu przedszkoli i szkół.

Na recitalu Piotra Ulatowskiego posłuchamy fragmentów autorskich kompozycji muzycznych, które pochodzą między innymi z takich spektakli jak:

  • „Dwór Artusa” według T.T.A. Hoffmanna,
  •  „Pan Tutli Putli” według S. Witkacego,
  • „Nie oglądaj się za siebie” - według R. Baranowskiego,
  • „Mała Syrenka” - według H. Ch. Andersena.

Recital Piotra Ulatowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez LGD „Trzy Krajobrazy” – organizację wspomagającą inicjatywy społeczności lokalnych w 6 gminach powiatu gdańskiego (www.trzykrajobrazy.pl)

 

 

24 maja 2011, UG Kolbudy

 

© KULTURA.KOLBUDY.PL 2012
DESIGNED AND DEVELOPPED BY GORDAL