Pogoda Kolbudy z serwisu
Misja

 REFERAT KULTURY

 Zadania referatu:

 • prowadzenie zadań z zakresu kultury na terenie Gminy,
 • organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych oraz innych uroczystości,
 • prowadzenie kół zainteresowań w zakresie kultury,
 • współpraca ze szkołami w zakresie kultury,
 • prowadzenie edukacji kulturalnej wśród młodzieży,
 • organizowanie wystaw na terenie Gminy, w kraju i za granicą,
 • prowadzenie zespołów i grup artystycznych,
 • organizowanie konferencji, seminariów, targów i konkursów oraz uczestniczenie w tych imprezach,
 • prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie kultury,
 • prowadzenie zadań związanych z udzielaniem dotacji z zakresu Kultury i Dziedzictwa narodowego (w tym dotacji na prace konserwatorskie,
 • restauratorskie,prace budowlane nieruchomości zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Kolbudy oraz dotacji udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Godziny pracy referatu:

pn-pt: 8.00 - 16.00

Zespół
Jacek Szmyt

kierownik referatu

tel. +4858 691 05 34
e-mail: referat.kultury@kolbudy.pl

Daniel Piechnik

podinspektor ds. obsługi i administracji

tel. +4858 691 05 34
e-mail: daniel.piechnik@ug.kolbudy.pl

© KULTURA.KOLBUDY.PL 2012
DESIGNED AND DEVELOPPED BY GORDAL